กิจกรรม KM Google

 

12122940_1204992456180807_4283431706990627569_n  12087542_1197305143616205_27659143_n 12084031_1197305156949537_2009298293_n  12064017_1197305180282868_1642907044_n

          เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2558 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยได้เชิญ อาจารย์อารยา ฟลอเรนซ์       จากภาควิศวกรรมไฟ้าฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้  google   เพื่อจัดทำปฏิทินการทำงานและงานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการทำงาน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นอย่างมาก

ความเห็นล่าสุด