ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก สกอ.

mua-logo

  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก สกอ. สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ HERP  ซึ่งจะ ปิดรับ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  หน่วยวิจัย โทร 3319 หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้


1.แบบฟอร์ม 1_ว1ด

2.คำชี้แจง ว1ด

3.แบบฟอร์ม 2_20U

4.แบบฟอร์ม 3

5.แบบฟอร์ม 4

6.สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-ปฏิทิน (ส่งอีเมล)

7.ส.ว236_ม.อุบลราชธานี

 

ความเห็นล่าสุด