ขอเชิญส่งโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560

index

ขอเชิญโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา        ประจำปีงบประมาณ 2560   ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2558 ที่หน่วยวิจัย

ในรูปแบบไฟล์และเอกสารตัวจริง  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

1.หนังสือ-บูรณาการ

2.แบบฟอร์ม บูรณาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1012

 

 

ความเห็นล่าสุด