ประชาสัมพันธ์ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ttsf

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ttsf.or.th

ความเห็นล่าสุด