ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 จาก สกอ.

mua-logo

ขอเชิอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 จาก สกอ. ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม โดยส่งเป็นตัวจริง 3 ชุด พร้อมลงนามกำกับตัวจริงทั้ง 3 ชุด สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครทุน สกอ.2558

2.แบบอธิบายข้อเสนอโครงการ

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเดี่ยว

4.แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์

5.แนวทางการเสนอขอโครงการ สกอ.2558

ความเห็นล่าสุด