ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค

ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค

ปิดรับผลงาน 30 มิ.ย.2554

ดูรายละเอียด ข่าวนิทรรศการ

ความเห็นล่าสุด