ขอเชิญ สมัครรับทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยส่งข้อเสนอโครงการมายัง สนพ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554

ดูรายละเอียด

ความเห็นล่าสุด