ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนวัตกรรม เรื่อง ฟุตบาทคอนกรีตพรุนและทางระบายน้ำในเขตชุมชนเมือง ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

hor1

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนวัตกรรม เรื่อง ฟุตบาทคอนกรีตพรุนและทางระบายน้ำในเขตชุมชนเมือง ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ครับ

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.