ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)

hor2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ “น้องอุ๋ย” ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ#นักศึกษารหัส 58 คนไหนจะเป็นรายต่อไป หรือน้อง ๆ รหัสอื่น ๆ ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บงานกิจการนักศึกษาคณะ นะคะ http://app.eng.ubu.ac.th/~sa/index.php

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.