• หลังจากที่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พยายามรวบรวมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า “เกียร์อุบล” ทั่วประเทศ มาเจอกัน ในหลายๆวาระโอกาส เหตุผลสำคัญ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่ดีของน้องๆ ด้วยกลไกที่เกิดจากศิษย์เก่า และ สร้างสัมพันธ์ที่ดีของเกียร์อุบลฯ โดยยึดเสาหลักอยู่ 3 ต้น คือ กระชับความสัมพันธ์ แบ่งปันโอกาส ประกาศข่าวสาร ซึ่งสมาคมฯได้ออกพื้นที่ หลายๆจังหวัดที่มีศิษย์เก่าอาศัยอยู่ และจัดงานเลี้ยงพบปะมาโดยตลอด แต่เนื่องจากศิษย์เก่าที่อาศัยอยู่ใกล้ๆมอ มีจำนวนมากและไม่มีโอกาสได้รวมตัวกัน ทางสมาคมฯจึงได้จัดโครงการ ”เกียร์อุบลฯ รวมพล คนใกล้มอ ครั้งที่ 1″...
  • ยินดีต้อนรับสู่เว็ป สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เว็บไซต์ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ให้ไฉไลและยกระดับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์กับศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อมีเป้าหมายในการส่งเสริมการมีงานทำที่ดีของน้องๆ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างศิษย์เก่าที่มีปริมาณมากในสยามประเทศ