พบครูดีแล้วไม่เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเราได้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร