ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับรางวัลชนะเลิศ กรแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

congreet-62

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับรางวัลชนะเลิศ กรแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทกำลังอัดตามเป้าหมาย

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชม VDO ได้ที่เพจ ที่นี่ มอ. อุบล https://www.facebook.com/watch/?v=573196266482599

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.