ไม่มีหมวดหมู่

นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN 2019

en-run1

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
Website : https://sites.google.com/view/enuburun
Facebook Page : นายช่างชวนวิ่ง EN UBU RUN
E-Mail : en.ubu.run@gmail.comTel : 088-5956598 พี่เล็ก รุจิรัตน์ สิกขา

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.