ไม่มีหมวดหมู่

บริการ UBU VPN

vpnbigubu

บุคลากรท่านใดต้องการใช้งาน VPN (Virtual Private Network) สามารถดาวโหลดโปรแกรม เพื่อใช้บริการได้ที่ https://vpn1.ubu.ac.th/ 

VPN คือ ช่องทางเชื่อมต่อครื่อข่ายของหน่วยงานไม่ว่าท่านจะใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านที่ไหน เมื่อติดตั้งโปรแกรมและเรียกใช้งาน จะทำให้เหมือนท่านใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานทำให้ท่านสามารถเรียกใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆได้ (ซึ่งบางแอพพลิเคชั่นอาจจะใช้งานไม่ได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไป)

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.