ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ธน ทองกลม ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน มอบ. วิจัยครั้งที่ 12 ประจำปี 2561

TON1

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ธน ทองกลม ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน มอบ. วิจัยครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 

 

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.